LEF

Het zal een jaar of vier geleden zijn dat ik op Twitter de vraag stelde: welk Kamerlid met onderwijs in de portefeuille durft het aan om een week les te geven? Altijd goed om even met de voeten in de klei te staan als je die portefeuille hebt. De enige die –vrijwel meteen- reageerde was Tanja Jadnanansing, toenmalig Kamerlid voor de PvdA.  We belden met elkaar en ik regelde dat ze een week les kon gaan geven op de Open Scholengemeenschap Bijlmer. Ze ging (met iemand anders erbij in de klas) lesgeven, maatschappijleer. En ze vond het zo leuk dat ze het wekelijks bleef doen.

Na enige tijd kwam de kwestie Charlie Hebdo. De dag erna kwam Tanja op school en de leerlingen stonden letterlijk lijnrecht tegenover elkaar. De klas was volstrekt gepolariseerd. Men gaf aan nooit meer met elkaar te willen spreken. Een van de partijen gaf aan dat de hele kwestie Charlie Hebdo een verzinsel was van de Joden. De andere partij was het daar totaal niet mee eens. Tanja reageerde direct door te zeggen dat mensen het in haar klas uiteraard oneens mochten zijn, maar dat men wel met elkaar in gesprek bleef en de dingen met elkaar besprak. Niet met elkaar willen spreken helpt nooit. Na enige aarzeling gingen de leerlingen akkoord, als Tanja een manier had waarop het gesprek vorm gegeven zou kunnen worden.

Ze bedacht ter plekke de LEFF methodiek. Luisteren, Empathie, Feedback en Flexibiliteit. De leerlingen vonden dat wel wat en het gesprek had succes. Sindsdien is de LEFF methode verder verspreid, met name op MBO scholen. Inmiddels is er vaker sprake van de LEF methode. Luisteren, Empathie en Feedback.

Tanja besefte dat haar affiniteit in het MBO onderwijs ligt, heeft in 2016 de kamer verlaten en werkt inmiddels bij het Albeda College in Rotterdam, als programmamanager strategie en externe betrekkingen. Ook geeft zij daar les. Zij stelt haar leerlingen vragen als: Wie ben je? Wie wil je zijn over vijf jaar? Wat wil je bijdragen aan de maatschappij? Hoe kun je dat aanpakken?

Voor iedereen

Heel goed dat ze de LEF formule bedacht heeft voor de MBO leerlingen en dat ze al deze vragen stelt. Het lijkt me een goed idee dat de LEF of beter nog de LEFF methode ook word toegepast op andere plaatsen. In alle klassen, vergaderingen en ontmoetingen. Niet per se als methodiek, maar als houding.

En het kan ook geen kwaad als we ons de vragen stellen die ze haar leerlingen stelt: Wie ben je? Wie wil je zijn over vijf jaar? Wat wil je bijdragen aan de maatschappij? Hoe kun je dat aanpakken? 

Count of comments: 0
Posted on 04 Feb 2018 by SandraV

Name: Remember me
E-mail: (optional)
Smile:smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Powered by CuteNews