New beginnings

De social media stromen over van de vrolijke vakantiefoto’s uit alle hoeken van de aarde. De mensen  mensen in korte broeken en vrolijke zomerjurkjes. We zitten in de tuin te eten. Heerlijk.

Als over een paar weken het nieuwe schooljaar weer begint, zijn we uitgerust en bruingebrand.

Mijn advies: ga dit schooljaar één of meer stappen verder dan het afgelopen jaar. Begin meteen.

Vakantieverhalen, de eerste vergaderingen, de nieuwe klassen.
Belangrijk, zo’n eerste les, dat weten we allemaal. Zeker als jij en de leerlingen elkaar nog niet kennen. Binnen 30 seconden is de eerste kiem gelegd. We weten allemaal, dat de eerste tijd in het nieuwe schooljaar erg bepalend is voor de rest van het jaar.

In welke setting je ook werkt als docent, in welk type onderwijs, je hebt altijd te maken met leerlingen of studenten en een situatie waarin van jou verwacht wordt dat zij aan het eind van het schooljaar over een bepaald onderwerp iets hebben geleerd.

Hoe bereid jij je voor op die eerste les? Op de nieuwe leerlingen? Hoe denk je na over het nieuwe schooljaar?
We hebben allemaal zo onze eigen manier in het leraarschap. En allemaal onze eigen voorkeuren en werkwijzen. Daar zijn we ook mensen voor. Toch zijn er wel een paar dingen die mijns inziens iedereen kunnen helpen een mooie start te maken.

Vraag je af:

  1. Heb je zin om te beginnen? Zie je uit naar je nieuwe leerlingen? Heb je zin om iets nieuws te gaan proberen? Heb je zin in je werk in z’n algemeenheid? Kijk je uit naar je collega’s? Waar heeft je gemoedstoestand iets mee te maken? Waar haal je je inspiratie vandaan? Of: waar zie je precies tegenop? En wat is daar aan te doen? Welke mogelijkheden zie je om daar at aan te doen? Als het op school niet goed gaat, durf je dan naar degene te gaan die het betreft en die persoon rechtstreeks aan te spreken, te vragen en dóór te vragen?

 

  1. Hoe loopt het in jullie sectie, vakgroep of team? Gaat alles altijd hetzelfde? Werken jullie samen met andere secties, vakgroepen of teams? Op welke manier? Wisselen jullie ideeën uit? Gaan jullie wel eens bij elkaar kijken? Bespreken jullie met elkaar waar je tegenaan loopt? Vergaderen jullie überhaupt? Ja? En wie bepaalt dan de agenda? Hoe is de sfeer tijdens de vergaderingen? Is het leuk en inspirerend of kijken mensen tersluiks op hun horloge? Heeft iedereen een echte bijdrage in de vergadering? Doe jij je mond open? Wordt er naar je geluisterd als je een idee hebt? Vragen anderen erop door? Of zitten de deelnemers aan de vergadering elk voor zich alleen te zenden en niet te ontvangen? Wat zou jij aan de vergadering of aan de vergaderstructuur op school willen veranderen? Waarom? En waarom op die manier? Wat zou dat opleveren? Voor wie? Als je dat idee bij de schoolleiding gaat bespreken, wordt er dan naar je geluisterd? Is er een kans dat het idee wordt overgenomen? Heb je het gevoel dat je door de schoolleiding gezien en gehoord wordt? Aan welk gedrag kun je zien dat dit wel of niet zo is?

 

  1. Hoe ga je doorgaans om met je leerlingen? Hoe kijk je naar hen? Wat weet je van hen? Weet je iets over hun thuissituatie, over hun sport? Vind je het belangrijk om iets van hen te weten? Kijk je hen werkelijk aan als je het tegen hen hebt? Heb je het gevoel dat je je werk werkelijk voor hen doet? Hoe gaan zij met jou om? Heb je het gevoel dat ze je mogen? Dat je gezag hebt? Of zou je wel wat meer het gevoel willen hebben dat jij aan het roer staat in het onderwijsproces? En wat doe jij zelf om dat zo te laten zijn?

 

  1. Hoe kijk je naar het onderwijs zoals jij dat geeft? Is dat klassikaal? Volgens steeds eenzelfde stramien of wissel je af? Wordt er op school en in het team gesproken over onderwijsvernieuwing of komt dat nooit ter sprake? Zou je meer willen dan dat er nu gebeurt op school? Of ben je juist bang dat het allemaal gaat veranderen? En wat doe je met dat verlangen of die angst? Hoe ziet het onderwijs er volgens jou over tien jaar uit? Welke rol zal ICT dan spelen? Hoe zal de wereld er dan uitzien? Vind je dat iets om over na te denken van te voren of zie je wel wat er gebeurt? Zou jij een rol willen hebben in het bespreken van de onderwijsvisie in jouw school en in de implementatie? Weten de anderen op school dat? Ben jij iemand die gewend is het voortouw te nemen of wacht je liever af? Ben je gelukkig met de manier waarop je daar nu mee omgaat?

 

  1. Als je je wilt ontwikkelen (wil je dat?), in welke richting is dat dan? Wil je je steeds verder in je vak ontwikkelen of streef je naar een directiefunctie op den duur? Welke scholing is daar voor nodig? Is er een kans dat je dat via de school kunt doen of moet je dat dan zelf betalen? Waar kun je die scholing krijgen?
    Doen jullie op school iets aan collegiale consultatie en intervisie? Doe je daaraan mee? Kan iedereen daaraan deelnemen of dat bijvoorbeeld alleen voor beginnende leraren?Wat vind je de sterkste kant in je leraarschap? Hebben andere dan jouw leerlingen daar ook iets aan binnen de school?
    Wat zou je echt moeten verbeteren? Welke dingen stel je uit en waarom? Maak je een planning voor je werk of doe je maar wat? Bevalt dat?

Maak dit jaar eens een echte stap voorwaarts. Verdiep je in jezelf, in je manier van werken, in je sterke en zwakke kanten. Pak iets op, al is het nog maar zo klein. Doe een stap voorwaarts in je ontwikkeling. Maak verbinding. Met jezelf en je eigen eigenschappen en manieren van werken. Met de leerlingen, maak echte verbinding met ze. Dat zullen ze waarderen. Maak verbinding met mensen van je team en andere teams. Met mensen van andere secties. Organiseer eens een heel ander overleg dan normaal. Praat eens over andere dingen dan doorgaans. Stel je kwetsbaar en open op en vertrouw erop dat het goed gaat.

Het wordt een mooi jaar.

 

 

Count of comments: 0
Posted on 10 Aug 2018 by SandraV

Name: Remember me
E-mail: (optional)
Smile:smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Powered by CuteNews